Výsledky vyhľadávania pre Japonsko Z japon

J Japonsko (MPZ)
JA Japonsko (označenie lietadiel)
JAPANOLÓGIA odbor zaoberajúci sa Japonskom
JPN Japonsko (kód) (pre označenie alfabetických kódov sa niekedy používajú až 3 znaky)