Výsledky vyhľadávania pre Jasnovidec

LUCIDITA prechodný ústup chorobných príznakov poruchy vedomia, svetlé okamihy, domnelá schopnosť jasnovidectva
TELEPAT jasnovidec
TELEPATIA prenášanie myšlienok, jasnovidectvo
TEOMANTIA poverčivé jasnovidectvo z tzv. božieho vnuknutia