Výsledky vyhľadávania pre Jazykoved

ASBÓTH maďarský jazykovedec (Oszkár, 1852-1920)
ASCOLI taliansky spisovateľ, filozof a jazykovedec (Graziadio Isaia, 1829-1907)
BALLY švajčiarsky jazykovedec (Charles, 1865-1947)
BAR-HILLEL izraelský filozof jazyka a jazykovedec (Yehoshua, 1915-1975)
BENEDIKT slovenský humanista, básnik, pedagóg, klasický filológ a jazykovedec, popredný humanistický vzdelanec, pedagogický reformátor, gramatik, matematik a hudobník (Vavrinec Benedikt z Nedožier, 1555-1615)
BENVENISTE francúzsky jazykovedec, profesor indoeuropeistiky (Émile, 1902-1976)
BERNOLÁK slovenský jazykovedec, prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny, ústredná postava Slovenského učeného tovarišstva, prvého celoslovenského kultúrneho národného spolku, rímskokatolícky kňaz (Anton, 1762-1813)
BLANÁR slovenský jazykovedec, najzávažnejšie sú výsledky jeho výskumu zo všeobecnej, slovanskej a slovenskej onomastiky (Vincent, *1920)
BOPP nemecký jazykovedec, zakladateľ indoeurópskej porovnávacej jazykovedy, sanskritológ (Franz, 1791-1867)
BOSSANYI slovenský rímskokatolícky kňaz, pedagóg, historik, jazykovedec, prírodovedec, organizátor turistiky a amatérsky entomológ: lepidopterológ a koleopterológ (Jozef, 1855-1946)