Výsledky vyhľadávania pre Ježišo

IGNÁC Z LOYOLY zakladateľ Spoločnosti Ježišovej, španielsky filozof, mystik a psychológ (1491-1556)
JAKUB Ježišov apoštol
JEZUITI rád rehoľných klerikov, založený v roku 1534 Ignácom z Loyoly, v roku 1773 zrušený a v roku 1814 obnovený, nazývaný aj Tovarišstvo Ježišovo, Societas Jesu
JOZEF Ježišov pestún
KÉFAS čo v preklade znamená Peter, „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ v Novom zákone je toto slovo v súvislosti s Ježišom používané vždy ako skutočne náboženské klaňanie sa, ktoré je inak vyhradené iba Bohu
KOLVENBACH holandský jezuita, 29. generálny predstavený Tovarišstva Ježišovho (Peter Hans, *1928)
LAZAR Ježišov priateľ
MÁRIA Ježišova matka
NAZARET miesto Ježišovho dospievania
NICOLÁS španielsky jezuita, 30. generálny predstavený Tovarišstva Ježišovho (Adolfo, *1936)