Výsledky vyhľadávania pre Je jasné

LIKVET už je mi to jasné, už mi svitá
LIQUET už mi svitá, už je mi to jasné!
NEBULANT kto vyslovuje svoje myšlienky nejasne alebo zastiera určité skutočnosti, nebulista