Výsledky vyhľadávania pre Je po voli

KÚRIA pápežská stolica, v prenesenom zmysle Vatikán, v niektorých volebných systémoch trieda voličov určovaná podľa výšky majetku, bývalý zemiansky dvor na Slovensku
KYPA bezfarebná forma niektorých farbív, ktoré oxidáciou prechádzajú o svojej farebnej formy, zariadenie na farbenie kypovými farbivami, vrstva zeminy povrchovej bane premiestená kvôli ťažbe do okolia