Výsledky vyhľadávania pre Jed otka sily zvuku

BEL jednotka sily zvuku, logaritmická jednotka pomeru energií v akustike
FÓN jednotka sily zvuku