Výsledky vyhľadávania pre Jedn dav ziar

GRAY jednotka absorbovanej dávky ionizujúceho žiarenia, značka Gy
RAD jednotka absorbovanej dávky rádioaktívneho žiarenia a jej značka (fyz.)
REP fyzikálny ekvivalent röntgenu, jednotka dávky žiarenia