Výsledky vyhľadávania pre Jedn rád žiar

INTENZIMETER v jadrovej fyzike prístroj registrujúci počet impulzov prichádzajúcich za jednotku času na jeho vstup z detektora rádioaktívneho žiarenia
RAD jednotka absorbovanej dávky rádioaktívneho žiarenia a jej značka (fyz.)
STAT jednotka rádiového žiarenia
STAT staršia jednotka rádiového žiarenia