Výsledky vyhľadávania pre Jednot elektric odporu

ABOHM staršia jednotka elektrického odporu
OHM jednotka elektrického odporu
STATOHM jednotka elektrického odporu