Výsledky vyhľadávania pre Jednota

ATJ armádna telovýchovná jednota
BJB Bratská jednota baptistov (skr.)
CELISTVOSŤ jednota
ENOSIS jednota, heslo politickej jednoty Cypru s Gréckom
KJS Katolícka jednota Slovenska (skr.)
SVÁR nedorozumenie nejednota nesúhlas nezhoda rozpor spor
SVORNOSŤ jednota, zhoda
TJ telovýchovná jednota (skr.)
UNANIMITA jednomyseľnosť jednota názorov
UNION jednota (odb.)