Výsledky vyhľadávania pre Jednotka nem

EINS jednotka, po nemecky
EINSER jednotka, po nemecky
HERTZ nemecký fyzik a mechanik, podľa ktorého je pomenovaná jednotka frekvencie hertz (Heinrich Rudolf, 1857-1894)
KARAT nemecká jednotka hmotnosti
KETTE nemecká jednotka dĺžky
KORONÁRNA JEDNOTKA jednotka intenzívnej starostlivosti v nemocnici pre pacientov po operácii srdcovocievneho systému
MEILE nemecká jednotka dĺžky
STEIN stará nemecká a rakúska jednotka hmotnosti
STOK jednotka kinemat. viskozity
STOK staršia jednotka viskozity, staršia značka kinematickej viskozity