Výsledky vyhľadávania pre Jednotka pre teplo, energiu

JOULE jednotka pre prácu, energiu a teplo, značka J
KILOJOULE jednotka pre teplo, energiu a prácu, značka kJ