Výsledky vyhľadávania pre Jednoty

BLAHOSLAV český spisovateľ a biskup Jednoty bratskej (Jan, 1523-1571)
ČERNÝ-NIGER český lekár a kňaz Jednoty bratskej (okolo 1456-1530)
ENOSIS jednota, heslo politickej jednoty Cypru s Gréckom
HYMNA slávnostná skladba k cirkevnej alebo inej udalosti ako symbol jednoty a spolupatričnosti, velebenie, chválospev
LUKÁŠ PRAŽSKÝ český teológ a biskup Jednoty bratskej, spisovateľ (asi 1460-1528)
LUKÁŠPRAŽSKÝ český teológ a biskup Jednoty bratskej spisovateľ (asi 1460-1528)
PRAŽSKÝ český teológ a biskup Jednoty bratskej (Lukáš, asi 1460-1528)
TOTALITA čas úplného zatmenia Slnka alebo Mesiaca, násilný režim formálnej, nejestvujúcej jednoty národa, úplnosť, celosť, filozofická kategória, vyskytujúca sa najmä u Kanta, kde tvorí jednu z 12 kategórií, syntéza jednoty a plurality
UNISTA hlásateľ jednoty (hist.)