Výsledky vyhľadávania pre Jednoväzbova skupina

ACYL jednoväzbová skupina (chem.)
ALYL jednoväzbová chemická skupina
ARYL jednoväzbová skupina odvodená od aromatických uhľovodíkov
CETYL jednoväzbová skupina odvodená od cetánu
KARBOXYL jednoväzbová funkčná skupina organických karbónových kyselín, karboxylová skupina