Výsledky vyhľadávania pre Jury

AALEN najstarší stupeň strednej jury
AALEN spodný stupeň strednej jury
ÁLEN najstarší stupeň strednej jury
ÁLEN spodný stupeň strednej jury
ARCHEOPTERYX vyhynutý pravták z hornej jury
BAJOK stratigrafický stupeň jury
HATÉRIA trojoká jašterica triasu a jury, dodnes žijúca na Novom Zélande
JUROR člen jury (zastar.)
LIAS spodná vrstva jury
LIAS spodný oddiel jury, epocha jury (geol.)