Výsledky vyhľadávania pre Kópi

ABREVIATÚRA tvorenie slov skracovaním, skracovanie častých slov v starých rukopisoch a tlačiach
AKUMULOVAL zhromažďoval, kopil
ALIGÁT príväzok tlačeného alebo rukopisného diela, s ktorým tvorí knižničnú jednotku
ANAGLYF stereoskopické zobrazenie, polovypuklé sochárske dielo, metóda rozmnožovania stereoskopických obrazov tlačou, vytváranie stereoskopického modelu
APRETÁCIA konečná úprava výrobku, úprava rukopisu po jazykovej a štylistickej stránke
APRETÁTORI pracovníci upravujúci rukopisy
ARISTO kopírovací papier
AUTOGRAF pôvodný rukopis, dielo písané vlastnou rukou, autogram, vlastnoručný podpis, zariadenie na automatické zapisovanie nameraných údajov
AUTOGRAM vlastnoručný podpis, originál rukopisu
BACKUP vo výpočtovej technike záložná kópia programu alebo údajov