Výsledky vyhľadávania pre Kôš na 5 písmen

AFEKT stav. prchkosti
AGRÁR majiteľ veľkých statkov, veľkostatkár
ALTER priečelie v kostole
ANDER košický humorista
ANDER košický ľudový rozprávač
ANDER ľudový rozprávač z Košíc (vl. m. Ján Pisančin)
ANDER zabávač z Košíc
ANGOR úzkosť, skľúčenosť (med.)
ANGST úzkosť, po nemecky
ANIZO prvá časť zložených slov s významom nerovnaký, nerovnakosť