Výsledky vyhľadávania pre Kút

ABSTRAKCIA zovšeobecnenie, zovšeobecňovanie, abstrahovanie, niečo neskutočné, neexistujúce, myšlienkové operácie od jednotlivého k všeobecnému, k zákonitostiam
ABSTRAKTNÝ získaný abstrakciou, myšlienkový, pojmový, pomyseľný, odťažitý, obecný, neskutočný, neživotný, nerealistický
ABSTRAKTUM abstraktné podstatné meno, slovo označujúce abstraktnú skutočnosť (jaz.)
ABSURDNO neskutočno
AC acutus (skr.), akútny (lat.skr.)
ACETÓN bezfarebná horľavá tekutina, často používané rozpúšťadlo, najjednoduchší ketón (dimetylketón)
ACETÓN organické rozpúšťadlo, propanón, bezfarebná horľavá tekutina
ACT skutok, po anglicky
ACTUAL skutočný, po anglicky
ACUTE akútny, po anglicky