Výsledky vyhľadávania pre Kňaz rucho

ALBA dlhé, biele liturgické kňazské rúcho
EFOD kňazské rúcho, odznak úradu a hodnosti kňaza, šat židovských kňazov
KAMŽA dlhé kňazské rúcho
KAMŽA rúcho kňaza, splývavý odev
KASULA omšové rúcho katolíckych kňazov
KAZULA omšové rúcho kňazov
KLERIKA dlhé kňazské rúcho
KLERIKA rúcho kňaza
ORNÁT bohosluž. rúcho katolíckeho kňaza
ORNÁT bohoslužobné omšové rúcho katolíckeho kňaza, kňazské rúcho