Výsledky vyhľadávania pre Kňazský

ABBÉ kňazský titul vo Francúzsku, duchovný bez cirkevného úradu, označenie vychovávateľa v šľachtických rodinách
ALUMNÁT kňazský seminár, internát pre výchovu katolíckych kňazov
CIRKEVNÝ kňazský
HIERATICKÝ svätý, posvätný, kňazský
KOLÁR kňažský golier
SACERDOTÁLNY kňazský, posvätný
SUTANA kňažský habit, kňažské rúcho, reverenda
UDDÁLAKA indický filozof, "najstarší filozof ľudstva", bráhman, upanišádovský kňazský mudrc - typický príslušník starého kňazského rodu, hylozoista (7. stor. pred Kr.)