Výsledky vyhľadávania pre K eci

ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
ABRI dánsky výrobca liečiv
ACIDIFIKÁCIA okyslenie, zvýšenie kyslosti, zvýšenie hodnoty pH, znečistenie vzduchu oxidom siričitým
ACIDUM kyselina, liečivá látka vyvolávajúca kyslé prostredie v žalúdku
ACIDUM liečivá látka vyvolávajúca kyslé prostrede v žalúdku
ACIFEIN liečivo slovakofarmy hlohovec
AD REM k veci - z latinčiny
AD REM k veci (kniž.)
AD REM k veci, vecne, po latinsky
ADAPTÁCIA prestavba, prispôsobenie stavby alebo veci iným účelom, proces premeny fauny a flóry pod vplyvom meniaceho sa prostredia, prispôsobenie umeleckého žánru na iný