Výsledky vyhľadávania pre K na

CARGO lodný náklad
DIANA rímska bohyňa dažďov
PIT označenie prístupového kódu
00 Belgicko (označenie lietadiel)
3A Monako (označenie lietadiel)
3C Rovníková Guinea (označenie lietadiel)
3D Svazijsko (označenie lietadiel)
4R Sri Lanka (označenie lietadiel)
6O Somálsko (označenie lietadiel)
7T Alžírsko (označenie lietadiel)