Výsledky vyhľadávania pre KODOVANIE

DEKODÉR zariadenie na dekódovanie signálu, dešifrátor
ENIGMA záhada (kniž.), prístroj na kódovanie z II. svetovej vojny vyvinutý v Nemecku
KODÉR zariadenie na kódovanie údajov
KÓDEX zbierka starých rukopisov, stará rukopisná kniha, zbierka zákonov, zákonník, zoznam symbolov na kódovanie telegramov