Výsledky vyhľadávania pre KRNO

AMALÍN obec pri Krnove
KERNO slovenský právnik a diplomat v službách medzivojnového Česko-Slovenska, aj Krno (Ivan, 1891-1961)