Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Kaj

ABIOTICKÝ neživý, neschopný života, týkajúci sa anorganickej zložky prírody
ABONENTSKÝ týkajúci sa abonovania, určený abonentom
ABRAHAMIDES slovenský spisovateľ, popredný predstaviteľ slovenskej reformácie, od roku 1610 evanjelický superintendant, vynikajúci pedagóg a organizátor slovenského protestantského školstva (Izák, 1557-1621)
ABSTINENTNÝ týkajúci sa abstinenta
ABSTINENTSKÝ týkajúci sa abstinenta
ACETOÍN kvapalina vznikajúca pri kvasení
ACETOL bezfarebná kvapalina vznikajúca oxidáciou propylénglykolu
ACETYLÉN jedovatý horľavý uhľovodík s trojitou väzbou vznikajúci rozkladom karbidu vodou, používa sa na zváranie, svietenie a pod.
ADMINISTRATÍVNOSPRÁVNY týkajúci sa administratívnej správy
ADRENÁLNY nadchádzajúci sa pri obličke, týkajúci sa nadobličky