Výsledky vyhľadávania pre Kalos

OBSKURNOSŤ bezvýznamnosť, nekalosť, mravná závadnosť