Výsledky vyhľadávania pre Kandidát skr

CANDIDATUS SCIENTIARUM kandidát vied skr. CSc.
CANDIDATUS SCIENTIARUM kandidát vied, skr. CSc.
KANDIDÁT čakateľ, uchádzač, náhradník, vedecká hodnosť kandidáta vied, skr. CSc.