Výsledky vyhľadávania pre Kaolínova hlinka

KAOLÍN hornina obsahujúca kaolinit, surovina pre keramický priemysel, kaolínová hlinka