Výsledky vyhľadávania pre Kardiolog

CARDIOLOGIA kardiológia, náuka o srdci a o srdcových chorobách (med.)
JAKUBCOVÁ slovenská lekárka, univerzitná profesorka, ktorá sa venovala predovšetkým pediatrickej kardiológii a reumatológii (Irena Jakubcová-Dérerová, 1910-1995)
KARDIOLÓG odborník v kardiológii
POLYGRAFIA výrobný odbor zahŕňajúci všetky druhy tlačiarenských techník, súbor grafických vyšetrovacích metód používaných najmä v kardiológii
SIMAN náš významný kardiológ