Výsledky vyhľadávania pre Kaz lek

ASEPSA opatrenie pred nákazou (lek.)
IMUNITA odolnosť proti nákaze (lek.)
INFEKČNÝ nákazlivý, prenosný, chytľavý (lek.)
INKUBAČNÁ LEHOTA lehota od nakazenia do vypuknutia choroby (lek.)
INKUBAČNÁLEHOTA lehota od nakazenia do vypuknutia choroby (lek.)
KARIES choroba kostí alebo zubov, zubný kaz (lek.)
TERM energetický stav atómu alebo molekuly, konštrukčný prvok v jazyku konceptuálnej schémy, ktorý slúži ako odkaz na entitu