Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Ked

AAS Amos Aked Swift
ABS Asset-backed security (skr.), cenný papier založený aktívom (angl.skr.)
AK keď
ALCATRAZ ostrov nachádzajúci sa v strede Sanfranciského zálivu v Kalifornii, USA, Kedysi bol používaný ako vojenský trestný tábor a neskôr ako väzenie s najvyššou ostrahou.
ALS keď (nemec.)
ALS keď, po nemecky
ALTERNATÍVA možnosť voľby medzi viacerými riešeniami, keď je treba rozhodnúť sa pre niektoré z nich
ALTHO i keď po anglicky
AMANUENSIS kedysi nižsí súdny úradník
AMYKLÁS syn kráľa Lakedaimona a jeho manželky Sparty, spartský kráľ