Výsledky vyhľadávania pre Ked ak by

IGNORATIO ELENCHI neznalosť dokazovaného, keď je dokazované niečo iné ako má byť
IGNORATIOELENCHI neznalosť dokazovaného keď je dokazované niečo iné ako má byť
KVITOVAŤ potvrdzovať príjem, vziať na vedomie, prijať, uznávať, kedysi vzdať sa aktívnej dôstojníckej služby
LIBERTY ISLAND doslova Ostrov slobody, kedysi nazývaný Bedloe's Island, je malý neobývaný ostrov v Upper New York Bay v Spojených štátoch, ktorý je známy hlavne ako miesto, kde sa nachádza Socha Slobody