Výsledky vyhľadávania pre Kedysi

AKTUÁR kedysi nižší správny úradník (zast.)
ALCATRAZ ostrov nachádzajúci sa v strede Sanfranciského zálivu v Kalifornii, USA, Kedysi bol používaný ako vojenský trestný tábor a neskôr ako väzenie s najvyššou ostrahou.
AMANUENSIS kedysi nižsí súdny úradník
AUDÍTOR kedysi prísediaci u vojenského súdu, overovateľ účtovníctva, sudca katolíckeho cirkevného súdu
BÁN kedysi najvyšší štátny úradník v Chorvátsku
BAZILIKA kedysi aténske sídlo archontov, kresťanský chrám s viacerými pozdĺžnymi loďami, oddelenými stĺporadím a s plochým stropom, v starovekom Ríme budova súdu alebo tržnice
BIOTÍN látka zo skupiny vitamínov komplexu B, kedysi vitamín H
EHEDEM kedysi, po nemecky
EINST kedysi, po nemecky
ERST kedysi, po anglicky