Výsledky vyhľadávania pre Klaštor

ABATIŠA vedúca kláštora, predstavená v ženskom kláštore, predstavená ženského kláštora niektorých rádov rímskokatolíckej cirkvi
ADŽINA-TEPE komplex budhistických kláštorov
ALUMNA chovanica kláštora (zastar.)
AMBIT krytá chodba okolo nádvoria kláštora, zámku a pod.
ARCHIMANDRITA predstavený pravoslávneho kláštora
BASARABI rumunský skalný kláštor
CARCASSONE spoločenská hra o budovaní miest, ciest, kláštorov a pod.
CELA malá miestnosť vo väznici alebo v kláštore, hlavná miestnosť v antickomchráme bez okien
CELA obytná miestnosť v kláštore
CLUNY francúzske kláštorné sídlo