Výsledky vyhľadávania pre Klamat nar

GABAC klamať (nár.)
OGABAC oklamať (nár.)
OGABAŤ oklamať (nár.)
OŠIBAŤ oklamať (nár.)
ŠIDIŤ klamať (nár.)
ŠUDIŤ klamať, podvádzať (hovor. pejor., nár.)