Výsledky vyhľadávania pre Klanaju sa

ADORANT klaňajúca sa postava
ADORUJÚ zbožne uctievajú, klaňajú sa (náb.)