Výsledky vyhľadávania pre Klasici

ALMA-TADEMA holandský maliar neoklasicizmu (Lawrence, 1836-1912)
CANOVA taliansky klasicistický sochár (Antonio, 1757-1822)
CID vrcholné dielo francúzskeho klasicizmu (Pierre Corneille)
DUŠEK český klasicistický skladateľ, harfeník a klavirista (František Xaver, 1731-1799)
EMPÍR klasicistický sloh vo výtvarnom umení
FEDERAL STYLE raná fáza americkej architektúry na prelome 18. a 19. storočia, predchodca neoklasicizmu
HEYSE nemecký básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ, pokračovateľ klasicistických tradícii v nemeckej literatúre, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 1910 (Paul, 1830-1914)
JÍROVEC český skladateľ obdobia klasicizmu
JUVARA taliansky architekt, architekt talianskeho klasicizmu
KLASIK stúpenec klasicizmu