Výsledky vyhľadávania pre Klasický autor

ŠPAŇÁR slovenský latinista, autor štúdií o antickej filozofii a prekladov z nej, klasický filológ, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg (Július, 1917-2007)