Výsledky vyhľadávania pre Kniez rod

AHIRA knieža rodu Niftalím
ARCIVOJVODA titul kniežat habsburského rodu
IGOR knieža z rodu Rurikovcov
MAHARADŽA titul indických domorodých panovníkov, knieža
NEVSKÝ ruský štátnik, knieža novgorodský (Alexander, 1220-1263)
RAINIER meno viacerých kniežat Monaka z rodu Grimaldi
ŠEJK náčelník beduínskeho kmeňa, staršina rodu, arabský vládca kniežatstva