Výsledky vyhľadávania pre Kod zaria

DEKODÉR zariadenie na dekódovanie signálu, dešifrátor
ENTOLETER zariadenie k hubeniu škodcov v obilí a mlynárskych výrobkoch
KODÉR zariadenie na kódovanie údajov
STACIONÁR zariadenie na krátkodobý pobyt so zaistenou odbornou starostlivosťou