Výsledky vyhľadávania pre Kolky

AFINITA výskyt niekoľkých druhov živočíchov na jednom mieste bez ovplyvňovania sa
AKRONYM skr. pomenovania, skratkové slovo vytvorené z počiatočných písmen alebo slabík niekoľkých slov, napr. ČEDOK, NATO, AIDS
AKVAPARK luxusné relaxačné zariadenie pozostávajúce z niekoľkých bazénov, kĺzačiek, reštaurácií, bufetov, solárií a podobných zariadení
ATONALITA spôsob hud. skladby popierajúci intervalové a harmonické zákonitosti vo vnútri určitej tóniny alebo medzi niekoľkými tóninami
AZEOTROPIA jav založený na tvorbe zmesi niekoľkých komponentov s určitým bodom varu, z ktorej nie je možné oddeliť zložku normálnou destiláciou
BERNSTEIN americký novinár, spisovateľ, prekladateľ, diplomat a aktivista niekoľkých židovských organizácií (Herman, 1876-1935)
BORŠČ ruská polievka z niekoľkých druhov mäsa, kapusty a inej zeleniny, s kyslou smotanou, bolševník borščový, účinná liečivá rastlina
BOWLING druh hry kolky, hraný s 10 kolkami a väčšou a ťažšou guľou
CAVIKY okolky, drahoty, ceremónie
CAVYKY okolky