Výsledky vyhľadávania pre Konami

IKONOSTAS drevená stena s ikonami
IKONOSTAS stena v pravoslávnom kostole, stena s ikonami
IKONOSTAS stena zdobená ikonami v chráme s tromi vchodmi oddeľujúca v pravoslávnych a gréckokatolíckych chrámoch oltárnu časť od priestoru pre veriacich