Výsledky vyhľadávania pre Konanie čin

AKCIA cenný papier potvrdzujúci kapitálovú účasť na podnikaní akciovej spoločnosti, jednanie, konanie, zámerná činnosť, zasahovanie do niečoho, vo fyzike pôsobenie
AKT čin, úkon, konanie, výkon, skutok
AKTIVITA činorodosť, konanie, pracovná horlivosť, schopnosť reagovať na podnety z okolia, počet rádioaktívnych premien za jednotku času, fyzikálne procesy vyvolávajúce úkazy na Slnku, veličina vyjadrujúca termodynamické vzťahy
HAZARD náhoda, nebezpečné konanie, ľahkomyseľné riskovanie, hra, ktorej výsledok je závislý na náhode a nie na hráčskom umení, nežiadúci výstupný signál logického prvku zapríčinený nepresnou synchronizáciou medzi vstupnými signálmi
POČIN skutok, čin, počínanie, konanie (kniž.)
PRAX cieľavedomá organizovaná činnosť základ poznania výkon zamestnania jednanie konanie zbehlosť skúsenosť okruh činnosti