Výsledky vyhľadávania pre Konečný

DEFINITÍVNY trvalý, konečný
DIFERENCIÁL v matematike nekonečný malý prírastok premennej veličiny
FINÁLNY konečný
INFINITEZIMÁLNY nekonečný, neobmedzený, súvisiaci s nekonečne malými veličinami
INFINITNÝ nekonečný, neurčitý
KOMBINATORIKA odbor zaoberajúci sa predovšetkým konečnými množinami a ich štruktúrami
KONCOVÝ konečný definitívny
KONKLÚZIA záver, konečný výsledok, konečné rozhodnutie, úsudok
KOREPRESOR konečný metabolit (typ molekuly)
KOTVA skoková značka v rámci webovej stránky alebo všeobecne začiatočný alebo konečný bod hyperlinku (inf.)