Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Konstrukcie

ARCHITEKTONIKA umelecké znázornenie konštrukcie stavby, umelecká skladba diela, veda o stavebnom umení, súčasť architektúry
ESTAKÁDY cestné mostné konštrukcie
HURDISKA dutá tehla alebo trám na stropné konštrukcie, preklady
KLENÁK časť oblúkovitej konštrukcie
LAPÁKY konštrukcie na lapanie zveri
NOSNÍK nosná časť konštrukcie
PAVILÓN malá záhradná besiedka, ozdobná stavba, prízemná stavba ľahkej konštrukcie na výstavné, nemocničné a iné účely, postranná časť väčšej hlavnej budovy
SKELET kostra, základná časť stavebnej konštrukcie
TENZIMETRIA meranie tlaku nasýtených pár, metóda zisťovania napätia na základe meraní zmien materiálu sledovanej konštrukcie