Výsledky vyhľadávania pre Kov latinsky

AES kov, po latinsky
AURUM latinský názov chemického prvku zlato, Au, objaveného v staroveku, ušľachtilý kov
ITERO opakovať, po latinsky
TRANOVSKÝ slovenský evanjelický farár, spisovateľ a tvorca českých a latinských duchovných piesní a modlitieb, významný predstaviteľ slovenskej barokovej literatúry, tiež Tranoscius (Juraj, 1592-1637)
TRNOSCIUS slovenský evanjelický farár a tvorca českých a latinských duchovných piesní a modlitieb, významný predstaviteľ slovenskej barokovej literatúry, tiež Tranovsky (Juraj, 1592-1637)