Výsledky vyhľadávania pre Kovový chemický prvok Ti

NEKOV nekovový chemický prvok, prvok, ktorý nemá vlastnosti kovov