Výsledky vyhľadávania pre Kovový dychový nástroj

HELIGÓN kovový dychový hud. nástroj
HELIGÓN kovový dychový hudobný nástroj
KORNET kovový dychový hudobný nástroj
KORNET vojenský trubač, neskôr veliteľ jazdeckej čaty, kovový dychový nástroj podobnú trubke, organový register
SAXOFÓN kovový dychový nástroj