Výsledky vyhľadávania pre Kozák

ATAMAN kozácky náčelník, náčelník kozákov
DUVÁN schôdza kozákov (hist.)
DŽIGIT kozák dokonale ovládajúci jazdu na koni
RAZIN vodca povstania kozákov na Done
SIČ administratívne a vojenské centrum kozákov